Sunday, February 12, 2012

1950s Rock 'n' Roll!

              
Τι είναι το Rock 'n Roll;

Το Rock 'n' Roll είναι η πιο δημοφιλής μουσική και χορός της δεκαετίας του '50. Ανάλογα με τη μουσική ιστορία κάθε πλευράς της Αμερικής, εξελίχθηκε από το swing, το rythm 'n' blues, το boogie woogie, την country και, σε όλες τις μορφές του, ήταν ιδανικό για χορό, σηματοδοτώντας μία ρυθμική και κινησιολογική επανάσταση για την εποχή του. Ήρθε να μιλήσει για τα ίδια πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο: τη χαρά της ζωής και του έρωτα, μέσα από μία τολμηρή και ανατρεπτική κίνηση του σώματος, προκαλώντας την ηθικιστική κοινωνία. Η ακριβής σημασία των λέξεων "Rock 'n' Roll" αναφέρεται σε μία κατάσταση έντονης χαράς και έκστασης ("rocking" και "rollicking") αλλά ταυτόχρονα αποτελούσε και ένα σεξουαλικό υπονοούμενο των αφρο-αμερικανών, που συναντάται σε πολλά τραγούδια της εποχής ("all she wants to do is rock", "rock me all night long", "seven nights to rock" κ.ά.).

What' s Rock 'n Roll?
Rock 'n' Roll is the most popular music and dance of the 1950s. Depending on the music history of each region of America, it evolved frοm swing, rythm 'n' blues, boogie woogie, country and, in all its forms, it was ideal for dancing, signifying a rythm and kinesiological revolution for its era. It came to talk about the same things in a different manner: the joy of life and love, through a bold and subversive body motion, challenging the moralistic society. The actual meaning of the words refer to the condition of great joy and ecstasy ("rocking" and "rollicking") but also constituted a sexual innuendo of the afro-americans, which is met in many songs of the era ("all she wants to do is rock", "rock me all night long", seven nights to rock" etc).


Πώς μοιάζει;
 
Όπως όλοι οι χοροί επηρεάζονται από τους προγόνους τους, έτσι και το Rock 'n' Roll προέκυψε από το Lindy Hop, το δημοφιλέστερο χορό του '30 και του '40, και όπως κάθε νέος για την εποχή του χορός, πρόσθεσε πολλά δικά του στοιχεία. Λιγότερο τεχνικό από το Lindy Hop και βασισμένο σε μία τρελή μουσική, το Rock 'n' Roll επιτρέπει τα πάντα, εφόσον είναι στο ρυθμό. Χορευτές που κυλιούνται στο πάτωμα, γκριμάτσες, φουρό που αποκαλύπτονται κάτω από τις φούστες, όλα είναι αποδεκτά, ως αποτέλεσμα της μουσικής και χορευτικής τρέλας που χαρακτηρίζουν την εποχή!

Χορεύεται σε ζευγάρια, στην ανάγκη ακόμη και μεταξύ κοριτσιών ή αγοριών, και περιλαμβάνει πολλές στροφές της ντάμας, πτώσεις, τούμπες και πετάγματα στον αέρα. Αντικατοπτρίζοντας τους κοινωνικούς ρόλους των δύο φύλων στην κοινωνία του '50, ο άντρας καθοδηγεί και η γυναίκα ακολουθεί, κάτι που τότε ήταν απολύτως αποδεκτό. Πρόκειται για πολύ δυναμικό χορό που βασίζεται πολύ στον αυτοσχεδιασμό, αφού η μουσική ξεσηκώνει τόσο ώστε να υπερβεί κανείς τα βήματα.

What does it look like?
 
As all dances are influenced from their predecessors, so Rock 'n' Roll resulted from Lindy Hop, the most popular dance of the 1930s & 1940s, and as every new -for its era- dance, it came up with many new elements of its own. Less technical than Lindy Hop and upon a crazy music, Rock 'n' Roll allows everything as far as it's based on the rythm. Dancers rolling across the floor, making faces, petticoats showing under the skirts, all are accepted and result from the music and dance craze that characterise the era! 

It is danced in couples, in a need even between girls and boys, and includes lots of turns especially of the woman, drops, flips and lifts in the air. Mirroring the social roles of the 1950s society, the man leads and the woman follows, which back then was absolutely acceptable. It is a very dynamic dance, based a lot upon improvisation, since music rouses to overcome the steps.
 


Το κοινωνικό  - χρονικό πλαίσιο

Είναι το τέλος του '40 και ο απόηχος του Β' Παγκοσμίου πολέμου. Η Βόρεια Αμερική πρέπει να αναχαιτιστεί και να αφήσει πίσω της την ανασφάλεια των προηγούμενων ετών. Χρώματα, υπερμεγέθη προϊόντα, λιακάδα και το ξεχασμένο αμερικάνικο όνειρο είναι και πάλι στο προσκήνιο! Η αλλαγή της δεκαετίας πλησιάζει και ένας ολοκαίνουργιος τρόπος ζωής είναι έτοιμος να αναδυθεί, γεμάτος ελπίδα και χαρά! Ο κόσμος έχει την ανάγκη να ξεγνοιάσει και να διασκεδάσει, ξεχνώντας τις σκοτεινές μέρες του πολέμου. Ένας ολόφρεσκος ήχος εμφανίζεται για να απογειώσει την καθημερινότητα: το Rock 'n' Roll! Από το τέλος του '40 ως τις αρχές του '60, το Rock 'n' Roll πρωτοεμφανίστηκε στις κοινωνικά καταπιεσμένες αφροαμερικάνικες γειτονιές και πολύ γρήγορα εξαπλώθηκε στους ηθικά καταπιεσμένους λευκούς εφήβους και νέους, ειδικά εφόσον ο λευκός τραγουδιστής Elvis Presley ροκενρόλαρε κι αυτός! Αρκετά σύντομα, ιδιαίτερα μέσω της τηλεόρασης, όπου κυρίως οι λευκοί είχαν πρόσβαση, ο νέος ρυθμός παρέσευρε όλες τις κοινωνικές τάξεις και ηλικίες, είχε όμως ακόμη ισχυρούς κοινωνικούς εχθρούς, που το κατηγορούσαν για διαφθορά της αμερικανικής νεολαίας.  

The socio-time context

It's the end of the '40s and the overtone of World War II. North American society has to cheer up and leave behind the unsafety of the previous years. Colours, oversized products, sun and the forgotten american dream are back in the plan! The turn of the decade is close and a brand new way of life is ready to emerge, full of hope and joy. People need to be carefree and amuse themselves, forgeting about the dark war days. A new fresh sound appeares to take everyday life off to its pic: Rock 'n' Roll! From the late '40s to the early '60s, Rock 'n' Roll first appeared in the socially oppressed afro-american neighbourhoods and then rapidily spread among morally oppressed white teenagers and adolescents, basicaly since white singer Elvis Presley, rocked 'n' rolled to! Soon enough, especially via television, where mainly whites had access, the new rythm lured all social classes and ages, but still had strong social fighters, accusing it for vilification of the american youth. 


 


 

 


                                 


Μία βραδινή έξοδος στην Αμερική του 1950

Το '50, περισσότερο από ποτέ πριν, οι άνθρωποι συνήθιζαν να βγαίνουν για χορό, συχνά σε συνδυασμό με δείπνο. Σε κάθε γωνία της πόλης, έβρισκε κανείς μεγάλα και μικρά μουσικά κέντρα, όπου ο κόσμος περνούσε τη νύχτα του χορεύοντας και ακούγοντας ζωντανά μπάντες και σόλο καλλιτέχνες. Οι γυναίκες έφερναν μαζί τους τα ίσια χορευτικά παπούτσια τους και άλλαζαν όταν έφτανε η ώρα. Διάσημοι καλλλιτέχνες όπως οι Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Bill Haley, Wanda Jackson, Gene Vincent, Danny & the Juniors, Frankie Lymon & the Teen-Agers και άλλοι, εμφανίζονταν από κοινού σε φοβερά ολοήμερα σόου ή και 3-4 φορές στη σειρά την ίδια μέρα!

An american 1950s night out

In the 1950s, more than ever before, people used to go out dancing, often combining with dinner. Big and small music and dance halls could be found in every corner of the city, where people spent their night dancing and listening to live bands and solo artists. Women carried along their flat dancing shoes and changed when the time arrived. Famous artists such as Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Bill Haley, Wanda Jackson, Gene Vincent, Danny & the Juniors, Frankie Lymon & the Teen-Agers and others, came together in great all-day shows or appeared 3-4 times a day in a row!  

Όλοι Rock 'n' Roll!

Αλλά το Rock 'n' Roll δεν μπορούσε να σταματήσει εκεί! Ο κόσμος χόρευε στα σχολεία, στους δρόμους, στα θέατρα, στα πικ-νικ, στα diners, σε τηλεοπτικές εκπομπές, στα σινεμά και, φυσικά, στο σπίτι! Τα καταστήματα δίσκων πουλούσαν όλες τις τελευταίες μουσικές επιτυχίες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση διέδιδαν το r'n'r σε όλο τον κόσμο. Το Rock 'n' Roll έπαιζε παντού, μέσα από juke box, φορητά πικ-απ και, φυσικά, ζωντανά!

Everybody Rock 'n' Roll!

But Rock 'n' Roll couldn't stop there! People danced at schools, in the streets, in theatres, at pic-nics, in diners, on tv shows, in the movies and, of course, at home! Record shops sold all #1 hits, radio and tv shows spread r'n'r around the world. Rock 'n' Roll played everywhere through juke boxes, portable 45 vinyl players and of course, live!

 

  
Το Rock 'n' Roll στην Ελλάδα

Όπως ήταν φυσικό, το Rock 'n' Roll έφτασε φυσικά στην Ευρώπη και τελικά στην Ελλάδα. Στην αρχή, οι άνθρωποι μπορούσαν να το ακούσουν μόνο μέσα από το ραδιόφωνο και τις κινηματογραφικές ταινίες. Αργότερα, έφτασαν και οι δίσκοι, συχνά από ναύτες και συγγενείς μετανάστες στην Αμερική που επέστρεφαν για διακοπές, καθώς και μέσα από την αμερικανική στρατιωτική βάση. Δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για ελληνικά Rock 'n' Roll συγκροτήματα του '50, ωστόσο κάποια ντοκουμέντα έχουν διασωθεί σε ταινίες από το τέλος της δεκαετίας και τις αρχές του '60 , όπως "Η θεία απ' το Σικάγο" (1957) και "Αυτό το κάτι" (1963). Τ Τα πιο γνωστά κέντρα διασκέδασης στην Αθήνα του '50 όπου μπορούσε κανείς να ακούσει και να χορέψει Rock 'n' Roll ήταν τα Green Park, Top Hat, Μπλε Αλεπού, Silver Moon. Έκτοτε, υπήρξε μία μόνο μικρή αναβίωση κατά τη δεκαετία του '80, περιορίστηκε όμως σε παρέες νέων και τοπικά μπαρ που έκλεισαν γρήγορα, χωρίς να διαδoθεί. Το 2007, άνοιξε το ρετρό μπαρ Blue Fox, ακριβώς για να αναβιώσει τη διασκέδαση του '50, προσφέροντας μία εναλλακτική βραδινή έξοδο με το χορό σε κεντρική θέση. Aποτέλεσε τη βάση για τη διάδοση του swing και του rock 'n' roll στην Ελλάδα και είναι ακόμη το μοναδικό μπαρ που παίζει αποκλειστικά μουσική του '40 και '50.

Rock 'n' Roll in Greece 

As it was natural, Rock 'n' Roll of course came to Europe and Greece to. In the beggining, people could listen only through the radio and cinema films. Later on, records arrived as well, often via sailors and relatives who had immigrated in America and came home for vacation, as well as via the US military base. There is no much evidence left of greek rock 'n' roll groups of the 1950s, some document though has been rescued in films from the end of the decade and the early '60s, such as "Aunt from Chicago" (1957) and "This Something" (1963). The most famous music clubs in Athens in the 1950s where poeple could listen and dance to Rock 'n' Roll were Green Park, Top Hat, Blue Fox and Silver Moon. Since then, it was only in the 1980s when there was a short revival, limited though between youngsters and local bars which didn't last. In 2007, the retro bar Blue Fox opened its doors, precisely to revive the entertainment of the '50s, by offering an alternative night out with dance in a central place. It constituted the base for the spread of swing and rock 'n' roll in Greece, and it still is the only bar that plays absolutely music from the '40s and '50s. 

Το Rock 'n' Roll σήμερα

Το rock 'n' roll σήμερα αναβιώνει στην Ευρώπη μέσω του συγγενέστερου σ' αυτό είδους, του boogie woogie. Ο όρος boogie woogie αναφέρεται εξίσου σε μουσική και χορό. Η μουσική boogie woogie αποτελεί ένα αφρο-αμερικάνικο παρακλάδι της blues μουσικής. Άνθισε κατά τις δεκαετίες του ’30 και του ’40 αλλά οι ρίζες της φτάνουν στο μακρινό 1870. Φημίζεται για την πολύ μεγάλη ταχύτητα και το χαρακτηριστικό πιάνο της, επηρεάζοντας κι άλλα είδη, όπως το swing, το rockabilly, το jump blues και το rocknroll .

Ο χορός boogie woogie γεννήθηκε στη Γερμανία κατά τη δεκαετία του 1980 και, έκτοτε, διαδόθηκε στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Βασίζεται στο rocknroll του 1950 και χορεύεται σε μουσική boogie woogie και rocknroll. Σήμερα, το boogie woogie περιλαμβάνεται στους swing χορούς και διακρίνεται σε κοινωνικό και διαγωνιστικό, το δεύτερο εκ των οποίων χαρακτηρίζεται από την πολύ γρήγορη και θεαματική κίνηση των ποδιών. 
Ωστόσο, οι Rollin' Foxes προσπαθούμε να διατηρήσουμε το στυλ και την κινησιολογία του '50.

Rock 'n' Roll Today

Rock 'n' Roll today revives in Europe through the closest genre to it, the boogie woogie. The term boogie woogie refers as well to music and dance. The boogie woogie music was on its top at the decades of the '30s and '40s but its roots go back to the 1870s. It's famous of its very high speed and the characteristic piano and it influenced other genres such as swing, rockabilly, jump blues and rock 'n' roll.
Boogie woogie dance was born in Germany in the 1980s and, since then, it was spread in most european countries. It is based on 1950's rock 'n; rol and it is danced on boogie woogie and rovk 'n' roll music. Today, boogie woogie is contained in the swing dances and it can be danced bothe socially and in competitions, the second of which is characterized by the very fast and impressive feet movement.
The Rollin' Foxes though try to maintain the style and kinesiology of the '50s.


"Η θεία απ' το Σικάγο", "Aunt from Chicago"


       "Αυτό το κάτι", "This Something"     

No comments:

Post a Comment